ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno

tel. 34/ 311-42-04 - Sekretariat

WAŻNE TELEFONY

AKTUALNOŚCI - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie
wtorek, 21 luty 2017 13:21

Spotkanie robocze

     W dniu 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 na świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Pajęcznie odbyło się spotkanie robocze partnerów i zainteresowanych akcją "STOP wypalaniu traw!". Spotkaniu przewodniczył z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Mariusz Wojcieszko. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Policji, związku działkowców, przedstawiciele samorządów, władze OSP oraz media z terenu powiatu pajęczańskiego. Łącznie w spotkaniu brało udział 17 zaproszonych gości oraz 4 organizatorów.

dsc 0846

wtorek, 21 luty 2017 13:21

Stop pożarom traw

slajder trawa11

wtorek, 21 luty 2017 13:11

Narada Roczna 2015

1

W dniu 28 stycznia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.

 

 

 

 

W naradzie udział wzieli:

 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi - nadbrygadier Andrzej Witkowski
 • Starosta Powiatu Pajęczańskiego - Jan Ryś
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pajęczańskiego - Jacek Lewera
 • Prezes Powiatowy OSP - Henryk Mszyca
 • Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Grzegorz Czubakowski
 • Burmistrzowie, Wójtowie oraz Prezesi OSP.
Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

W dniu wczorajszym tj. 01.02.2017 o godz. 10:00 w KP PSP Pajęczno Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Decyzją Personalną z dnia 27 stycznia 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie mł. bryg. Dawida Pełkę.

WIĘCEJ...

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

W ramach procesu doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Pajęcznie w miesiącu styczniu 2017r. wspólnie z jednostkami OSP KSRG Raciszyn, Dubidze, Wiewiec przeprowadziła ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie wodnym "Matusowiec" i „Pietrzyków” w miejscowości Pajęczno. Celem ćwiczeń było poszerzenie wiedzy z zakresu technik ratowniczych oraz zasad bezpiecznego zachowania na lodzie. Zaprezentowane zostały techniki działania przy użyciu takiego sprzętu ratowniczego jak sanie lodowe, rzutki ratownicze, liny oraz inny sprzęt asekuracyjny.

WIĘCEJ...

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

 • Mrozy
 • Czadogien
 • Komin
 • Sniegdach1
 • Gazniebezpieczny
 • 112sos
 • Kurier Strazacki1
  plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk