ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno

tel. 34/ 311-42-04 - Sekretariat

WAŻNE TELEFONY

wtorek, 10 październik 2017 06:46

Hobby naszych strażaków - warsztaty szkoleniowe w PSP FLORIAN w Gdańsku

20171006 144936

Korzystając z zaproszenia Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN w Gdańsku, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pajęcznie wraz z komendantem wzięli udział w warsztatach szkoleniowych na poligonie pożarowym.

Podczas intensywnego szkolenia, opartego na bogatym wyposażeniu ośrodka, pajęczańscy strażacy zapoznali się zarówno z technikami gaszenia pożarów infrastruktury przemysłowej, służącej do przetwarzania i transportu produktów ropopochodnych - cieczy i gazów, jak również doskonalili techniki gaśnicze pożarów wewnętrznych - twarzą w twarz ze "złotym kurem".

Cennym doświadczeniem okazało się zapoznanie z systemem prewencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Wskazane rozwiązania pozwalają na skuteczne zabezpieczenie od strony wodnej obiektów przemysłowych funkcjonujących w portach, a które są coraz częściej stosowane na akwenach śródlądowych i rzekach. Szczególnych wrażeń dostarczyła możliwość operowanie działkiem wodno-pianowym z pokładu patrolowej łodzi pożarniczej.

Odbycie praktycznych warsztatów, w ramach doskonalenia zawodowego, znacznie podnosi poziom wyszkolenia strażaków-ratowników oraz stanowi okazję do wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia technik prowadzenia bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

 • 20171006_151125
 • 20171006_123718
 • 20171006_113446
 • 20171006_100744
 • 20171006_144927
 • 20171006_122459
 • IMG_5559
 • IMG_5556
 • 20171006_123433
 • 20171006_124151
 • 20171006_090523
 • 20171006_084920
 • 20171006_142847
 • 20171006_161632
 • 20171006_095129
 • 20171006_095051
 • 20171006_144831
 • 20171006_143646
 • 20171006_143936
 • IMG_5480
 • 20171006_090451
 • 20171006_143636
 • 20171006_114012
 • 20171006_163725
 • 20171006_150630
 • 20171006_144936
 • 20171006_144915
 • 20171006_154427
 • IMG_5570
 • 20171006_150639
 • 20171006_112115
 • 20171006_144002
 • 20171006_144942
 • 20171006_162730
 • 20171006_094927
 • 20171006_160937
 • 20171006_113325
 • 20171006_100606
 • 20171006_144832
 • 20171006_144941
 • 20171006_141531
 • 20171006_112205
 • 20171006_161251
 • 20171006_095205
 • 20171006_123741

 

 

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

W dniu wczorajszym tj. 01.02.2017 o godz. 10:00 w KP PSP Pajęczno Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Decyzją Personalną z dnia 27 stycznia 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie mł. bryg. Dawida Pełkę.

WIĘCEJ...

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

W ramach procesu doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Pajęcznie w miesiącu styczniu 2017r. wspólnie z jednostkami OSP KSRG Raciszyn, Dubidze, Wiewiec przeprowadziła ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie wodnym "Matusowiec" i „Pietrzyków” w miejscowości Pajęczno. Celem ćwiczeń było poszerzenie wiedzy z zakresu technik ratowniczych oraz zasad bezpiecznego zachowania na lodzie. Zaprezentowane zostały techniki działania przy użyciu takiego sprzętu ratowniczego jak sanie lodowe, rzutki ratownicze, liny oraz inny sprzęt asekuracyjny.

WIĘCEJ...

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

 • Mrozy
 • Czadogien
 • Komin
 • Sniegdach1
 • Gazniebezpieczny
 • 112sos
 • Kurier Strazacki1
  plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk