ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno

tel. 34/ 311-42-04 - Sekretariat

WAŻNE TELEFONY

AKTUALNOŚCI - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie
wtorek, 21 luty 2017 13:26

Ale czad

ale czadZapraszamy na "Ale Czad" w sobotę od godz. 11.00 - rynek Manufaktury.  11:00 Otwarcie imprezy oraz sektorów dla zwiedzających...

 

 

 

 

 

 

 

wtorek, 21 luty 2017 13:24

Narada Operacyjna 2016

20160616 100420 resized

W dniach 16-17 czerwca br. odbyła się narada służbowa komendantów powiatowych/miejskich nadzorujących sprawy operacyjne, naczelników wydziałów operacyjnych oraz dowódców JRG z terenu województwa łódzkiego. Obrady otworzył zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski.

Podczas spotkania omówiono wiele kluczowych dla pracy pionu operacyjnego zagadnień. Dotyczyły one m.in. zabezpieczenie operacyjnego Światowych Dni Młodzieży ze strony jednostek PSP woj. łódzkiego; ratownictwa medycznego w KSRG, wniosków z inspekcji gotowości operacyjnej.

Ponadto komendanci powiatowi/miejscy oraz naczelnicy wydziałów operacyjnych pracowali nad opracowaniem koncepcji zunifikowanej dokumentacji, która miałaby być stosowana w jednostkach organizacyjnych PSP na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Natomiast dowódcy JRG omawiali m.in. przypadki miejscowych zagrożeń lub pożarów, do których doszło na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Żródło KW PSP Łódź

Zdjęcia KW PSP Łódź

Opublikował kpt. Kamil Bieś

wtorek, 21 luty 2017 13:23

Dzień Strażaka 2016

   2 W dniu 20 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Łódzki - Karol Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi – starszy brygadier Zbigniew Łyszkowicz, Starosta Pajęczański – Jan Ryś, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – Henryk Mszyca. Przybyli również licznie zaproszeni goście w osobach samorządowców powiatu pajęczańskiego oraz emerytów pożarnictwa.

   Po meldunku oraz podniesieniu flagi państwowej gości powitał – bryg. Grzegorz Melka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

 

 

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

W dniu wczorajszym tj. 01.02.2017 o godz. 10:00 w KP PSP Pajęczno Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Decyzją Personalną z dnia 27 stycznia 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie mł. bryg. Dawida Pełkę.

WIĘCEJ...

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

W ramach procesu doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Pajęcznie w miesiącu styczniu 2017r. wspólnie z jednostkami OSP KSRG Raciszyn, Dubidze, Wiewiec przeprowadziła ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie wodnym "Matusowiec" i „Pietrzyków” w miejscowości Pajęczno. Celem ćwiczeń było poszerzenie wiedzy z zakresu technik ratowniczych oraz zasad bezpiecznego zachowania na lodzie. Zaprezentowane zostały techniki działania przy użyciu takiego sprzętu ratowniczego jak sanie lodowe, rzutki ratownicze, liny oraz inny sprzęt asekuracyjny.

WIĘCEJ...

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

  • Mrozy
  • Czadogien
  • Komin
  • Sniegdach1
  • Gazniebezpieczny
    plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk