ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno

tel. 34/ 311-42-04 - Sekretariat

WAŻNE TELEFONY

wtorek, 06 listopad 2018 12:15

Narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. łódzkiego

 1

W dniach 25-26 października 2018 r. w Załęczu Małym  (pow. wieluński) odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego.Komendę Powiatową PSP w Pajęcznie reprezentował Komendant Powiatowy bryg. dr inż. Dawid Pełka.

Narada służbowa odbyła się z udziałem Pana Karola Młynarczyka wicewojewody łódzkiego oraz przedstawiciela WBiZK  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyli: łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, wraz z zastępcami st. bryg. Markiem Jankowskim i bryg. Grzegorzem Janowskim, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Podczas narady omówiono bieżące sprawy oraz wybrane aspekty dot.:

- bieżącego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego - z aktywnym udziałem p. Agnieszki Łukomskiej-Dulaj kierownika WCZK w Łodzi,

- zapobiegania i zwalczania skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń miejscowych dot. zabytków - z aktywnym udziałem p. Aleksandry Stępień łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- bieżącej współpracy poradni medycyny pracy z jednostkami PSP w zakresie realizacji badań profilaktycznych strażaków – z aktywnym udziałem lek. med. Filomeny Pabiniak kierownik poradni medycyny pracy szpitala MSWiA w Łodzi.

 ZRÓDŁO:KW PSP ŁÓDZ

 • 2
 • 5
 • 3
 • 6
 • 1
 • 4
Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie

W dniu wczorajszym tj. 01.02.2017 o godz. 10:00 w KP PSP Pajęczno Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Decyzją Personalną z dnia 27 stycznia 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie mł. bryg. Dawida Pełkę.

WIĘCEJ...

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

W ramach procesu doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Pajęcznie w miesiącu styczniu 2017r. wspólnie z jednostkami OSP KSRG Raciszyn, Dubidze, Wiewiec przeprowadziła ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie wodnym "Matusowiec" i „Pietrzyków” w miejscowości Pajęczno. Celem ćwiczeń było poszerzenie wiedzy z zakresu technik ratowniczych oraz zasad bezpiecznego zachowania na lodzie. Zaprezentowane zostały techniki działania przy użyciu takiego sprzętu ratowniczego jak sanie lodowe, rzutki ratownicze, liny oraz inny sprzęt asekuracyjny.

WIĘCEJ...

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

 • Mrozy
 • Czadogien
 • Komin
 • Sniegdach1
 • Gazniebezpieczny
  plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk