ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno

tel. 34/ 311-42-04 - Sekretariat

WAŻNE TELEFONY

piątek, 16 listopad 2018 11:12

Nowe wyposażenie

Dzięki Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej trafił nowy sprzęt.Są to poduszki niskociśnieniowe 1 bar.

Zastosowanie:

 • Stabilizacja ciężkich obiektów
 • Ostrożne podnoszenie i stawianie przewróconych pojazdów
 • Akcje ratownicze w wypadkach komunikacyjnych
 • Uwalnianie uwięzionych osób
 • Podnoszenie na miękkim podłożu

W skład zestawu poduszek 1 bar wchodzą:

 • 2 x poduszki 1/9
 •  podwójny sterownik w obudowie z tworzywa
 • 2 x wąż napełniający 1 bar 5 m
 • reduktor butlowy 200/300 bar
 • zestaw naprawczy
 • torba transportowa

poduszka pnumatyczna 1 bar

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

 • Mrozy
 • Czadogien
 • Komin
 • Sniegdach1
 • Gazniebezpieczny
  plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk