wtorek, 21 luty 2017 10:24

Przyjmowanie interesantów

teren2

Przyjmowanie interesantów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie ma swą siedzibę w Pajęczynie przy ul. Cmentarnej 1, kod pocztowy 98-330, telefon: (34) 311-42-00, (34) 311-42 -01;fax.: 034 311-42-04;

 

Godziny pracy Komendy:

 

Poniedziałek – Piątek  7:30 - 15:30

 

 

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Pajęczynie

 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Komendy (7.30 - 15.30).

 

 

- Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta. W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do pracownika komendy właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

 

W Komendzie można:

 

1. Złożyć pismo, podanie, wniosek, skargę lub petycję - przyjmuje sekretariat .

 

2. Uzyskać zaświadczenie o zaistniałym pożarze - sprawę załatwia pracownik Wydziału Operacyjnego.

 

3. Uzyskać informację o warunkach przyjęcia do szkół pożarniczych lub do służby, pracy w Państwowej Straży Pożarnej - sprawę załatwia pracownik ds. Kadr.

 

4. Uzyskać informację na temat warunków bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych rodzajów obiektów i form działalności - sprawę załatwia pracownik ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

 

5. Uzyskać informację o wymaganych dokumentach obowiązujących przy przekazywaniu obiektu do użytkowania - sprawę załatwia pracownik ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

 

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

 

- osobistego doręczenia do sekretariatu Komendy

 

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczo

 

Skargi, wnioski, petycje.

 

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie lub w jego zastępstwie Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach 14.00 – 16.00.W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

 

2. Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30.

 

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.