wtorek, 21 luty 2017 09:15

Jednostki KSRG/OSP

logo OSP

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Na terenie powiatu pajęczańskiego funkcjonują 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

 • 32 jednostki typu M - Kruplin, Konstantynów, Kuźnica, Wólka Prusacka, Niżankowice, Kiedosy, Zalesiaki, Dryganek, Glina, Brutus, Huta, Skoczylasy, Kolonia Lisowice, Niwiska Górne, Lipina, Siedlec, Pajęczno, Broszęcin, Stróża, Suchowola, Zielęcin, Zabrzezie, Lipnik, Ożegów, Mokre, Laski, Wistka, Zamoście, Dębowiec, Górki Zamojskie, Wola Jankowska, Dworszowice Pakoszowe, Kuźnica, Chorzenie .
 • 31 jednostek typu S - Nowa Brzeźnica, Stara Brzeźnica, Prusicko, Dubidze, Dworszowice Kościelne, Bobrowniki, Cementownia, Działoszyn, Trębaczew, Szczyty, Raciszyn, Kiełczygłów, Chorzew, Obrów, Makowiska, Patrzyków, Dylów Rządowy, Gajęcice Nowe, Rząśnia, Biała, Gawłów, Siemkowice, Radoszewice, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wola Wiewiecka, Marzęcice, Sulmierzyce, Bogumiłowice

Na terenie powiatu pajęczańskiego 12 jednostek OSP zostało włączonych do  Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Trzon KSRG tworzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie oraz

 osp ksrg

      Rozlokowanie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

                                    na terenie  powiatu pajęczańskiego 

Czytany 14442 razy

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.