wtorek, 21 luty 2017 09:48

Struktura organizacyjna

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych;
  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów;
  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowskich;
  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw technicznych;
  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji i archiwizacji;
  • Zadania z zakresu bezpieczeństwa higieny służby i pracy;
  • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych.

Zastępca komendanta nadzoruje:

  • Sekcja ds. operacyjno – szkoleniowych;
  • Samodzielne stanowisko do spraw kontrolno - rozpoznawczych;
  • Jednostkę ratowniczo - gaśniczą (w tym PSK).

 

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk