poniedziałek, 03 kwiecień 2017 07:43

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Kadra Dowódcza 

 Dowódca JRG

kpt. mgr inż. Damian Patyk

kapitan

tel. 034/ 311-42-11

 Zastępca Dowódcy JRG

kpt. mgr inż. Adam Derda

kapitan

tel. 034/ 311-42-17

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

Państwowa Straż Pożarna

"... jest zawodową umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami."

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami)

vvvvvvvvvvv

Krótka charakterystyka terenu chronionego

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Pajęcznie chroni obszar powiatu pajęczańskiego o powierzchni 804 km2, 242 miejscowości, które zamieszkuje 54,1 tys. osób. W skład powiatu wchodzi 8 gmin:  2 gminy miejsko-wiejskie: Pajęczo i Działoszyn, oraz 6 gmin wiejskich: Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce. Teren powiatu sąsiaduje z czteroma powiatami woj. łódzkiego: powiat Radomszczański na wschodzie, powiat Bełchatowski na północnym wschodzie, powiat Wieluński na zachodzie, oraz Województwem Śląskim: powiat Kłobuck, powiat Częstochowa na południu.

Charakterystyka Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Pajęcznie aktualnie pełni służbę 35 strażaków, z czego 2 w systemie codziennym (dowództwo JRG) i 33 w systemie zmianowym podzielonych na trzy zmiany służbowe. Służba pełniona jest w systemie zmianowym: 24 godzin służby na 48 godzin wolnych przez cały rok. Stan osobowy na każdej służbie wynosi 6 strażaków.  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza charakteryzuje się dużą dyspozycyjnością załogi po służbie, pozwalającą na alarmowe powiększenie stanu osobowego dyżurnej zmiany służbowej  do wymaganego niezbędnego stanu minimalnego w sytuacjach konieczności podmiany biorących udział w akcji strażaków, obsadzenia pozostających w jednostce wozów bojowych lub innych nieoczekiwanych sytuacji. Strażacy podlegają całorocznemu cyklowi szkoleniowemu polegającemu na codziennych zajęciach teoretycznych i praktycznych, ćwiczeniach na różnych obiektach i ze sprzętem. Wszyscy strażacy przeszli kursy z zakresu pomocy medycznej, pozwalający na podjęcie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń podległych pracowników w ramach doskonalenia zawodowego,
 • utrzymanie i zapewnienie gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu będącego na stanie jednostki.

Zadania strażaków  pełniących służbę w systemie zmianowym

 • pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 • wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
 • uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
 • uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
 • utrzymywanie pomieszczeń socjalno-bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
 • rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
 • przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.

 

 

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.